Obchodní podmínky

Zákládní informace

1.1. Nákupem na levnenapajecizdroje.cz uzavíráte se spoločností NAPÁJACIE ZDROJE, s.r.o. smlouvu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) nám stanoví obsah této smlouvy.

1.2. Další informace o naší společnosti naleznete v sekci O nás.

Souhlas s obchodními podmínkami

1.3. Vytvořením objednávky (např. kliknutím na tlačítko, kterým objednávku dokončujete) se pro vás tyto VOP stávají závazné. Součástí jsou zejména Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů, Způsoby dopravy a další dokumenty, na které se odkazujeme.

  1. Jak nakupovat na levnenapajecizdroje.cz

Nákup prostřednictvím e-shopu

2.1. Nakoupit lze na adrese www.levnenapajecizdroje.cz.

2.2. Objednávka je vytvořena v okamžiku kliknutí na tlačítko určené k dokončení objednávky. Do té doby můžete svoji objednávku v košíku libovolně upravovat, včetně způsobu dopravy a platby.

2.3. Smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy vám objednávku potvrdíme. Potvrzení objednávky obdržíte na vámi zvolenou e-mailovou adresu, proto vás žádáme o překontrolování správnosti vámi zadaných údajů.

2.4. Následná změna objednávky je možná pouze po vzájemné dohodě, popřípadě za podmínek stanovených zákonem nebo těmito VOP.

Nákup na pobočce a prostřednictvím e-mailu

2.5. Objednávat můžete i prostřednictvím našich kolegů na naší pobočce, popřípadě po telefonu nebo e-mailu, které naleznete v sekci O nás.

2.6. V případě objednání přes e-mail je smlouva uzavřena v momentě doručení potvrzení objednávky na váš e-mail. Při objednávce přes telefon je smlouva uzavřena v momentě Vašeho potvrzení. V případě objednání prostřednictvím našich kolegů je smlouva uzavřena okamžikem (i částečné) úhrady. 

2.7. Naše společnost si vyhrazuje v případě nákupu jakýmkoli způsobem vlastnické právo k věci až do okamžiku, kdy dojde z vaší strany k zaplacení celé kupní ceny.

 

  1. Možnosti doručení zboží

3.1. Způsoby, podmínky a ceny jednotlivých doručení naleznete zde.

3.2. Jakmile dojde k uzavření smlouvy, doručí vám levnenapajecizdroje.cz vybrané zboží zvoleným způsobem a musíte takové doručení umožnit a zboží převzít. Společně se zbožím vám naše společnost dodá i další doklady, které se k věci vztahují. Pokud jste zvolili dodání na adresu či výdejní místo některého z našich přepravních partnerů, předáme zboží dopravci, který zajistí jeho doručení vámi zvoleným způsobem v uvedeném čase. Až do okamžiku, kdy vám bude zboží doručeno a předáno, popřípadě do okamžiku, kdy odmítnete zboží převzít, nese nebezpečí škody na věci naše společnost.

3.3. O předpokládaném čase a dalších informacích ohledně vámi zvoleného způsobu doručení budete informování skrze vaši uvedenou e-mailovou adresu. Předpokládaný čas doručení se může změnit v závislosti na logistických dopravců, o čemž budete neprodleně informováni. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží.

3.4. Během přebírání zboží byste si měli zkontrolovat, zda vám byl opravdu doručen takový počet zboží, jaký jste si objednali. Dále byste měli zkontrolovat, zda balík není již na pohled poničený, promáčklý nebo jinak deformovaný. Pokud bude balík poškozen, máte právo na to zboží nepřevzít, popřípadě zboží převzít a do předávacího protokolu společně s přepravcem zaznamenat jeho stav. Takový protokol poté společně s popisem závady zásilky zboží odešlete e-mailem na adresu office@levnenapajecizdroje.cz, popřípadě tak můžete učinit prostřednictvím pošty na adresu, kterou naleznete v sekci kontakt.

  1. Reklamace / vada zboží

4.1. Veškeré podmínky a postupy v případě reklamace zboží se řídí Reklamačním řádem, který tvoří nedílnou součást těchto VOP.

4.2. Pokud zakoupené zboží prodáte nebo darujete (případně jinak k tomuto zboží převedete vlastnictví), musíte nás o tom vy i nový vlastník informovat. Pokud tak neučiníte, budeme k vám, jako k původnímu kupujícímu, přistupovat jako k vlastníku věci (např. při reklamaci budeme jednat s vámi a při případném vrácení peněz budeme peníze vracet vám).

  1. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel

Jako spotřebitel máte právo vrátit zboží ve lhůtě 14 dnů, pokud jste jej zakoupili distančně, tzn. například přes e-shop www.levnenapajecizdroje.cz. Zboží musíte v takovém případě vrátit neponičené, nepoškozené a bez známek používání. Zboží byste si měli vyzkoušet a prohlédnout stejně, jako kdybyste tak činili v běžné kamenné prodejně. Pokud budou na zboží známky opotřebení nebo jiného užívání, můžeme ještě před navrácením kupní cenu ponížit o náhradu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení.

Jak postupovat při odstoupení od smlouvy včetně podrobnějších podmínek naleznete níže.

 

Jakým způsobem můžete od smlouvy odstoupit?

6.1. 

Odstoupit od smlouvy můžete vyplněním a odesláním vzorového formuláře na našem webu.

  1. odstoupit prostřednictvím našich kolegů na pobočce.
  2. Od smlouvy můžete odstoupit i korespondenčně odesláním vzorového formuláře na naši adresu.

 

Jak a kdy musíte vrátit zboží

6.2. Jakmile odstoupíte od smlouvy, musíte nám zboží vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od samotného odstoupení od smlouvy. Zboží vracíte na své náklady, které vám nebudou proplaceny. Zboží by mělo být nepoškozené, nepoužívané a čisté, včetně veškerého příslušenství, které jste k němu obdrželi. Pokud je to možné, zboží by mělo být vráceno v originálním obalu.

Co když vrátíte zboží poškozené, poškrábané či jinak opotřebené?

6.3. V případě, že vrátíte zboží poškozené, poškrábané, či s jinými známkami opotřebení, můžeme vám vracenou kupní cenu zboží ponížit o částku, která odpovídá takovému opotřebení.

Jak vám vrátíme peníze?

6.4. Peníze vám budou vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým probíhala platba. Nemusíme vám však peníze vrátit dříve, než vrátíte zboží, popřípadě, než prokážete, že jste zboží odeslali. Rovněž máte právo na vrácení peněz vynaložených na dodání zboží při jeho objednávce, pouze však do výše rovnající se nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.5. V případě převzetí v hotovosti po vás může naše společnost požadovat předložení identifikačního průkazu, jako je občanský průkaz nebo cestovní pas, za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Pokud takový průkaz nepředložíte, můžeme odmítnout vám peněžní prostředky proplatit.

Co když byly součástí zboží dárky?

6.6. Pokud jste zároveň v souvislosti s nákupem zboží obdrželi dárky, a využili jste možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, musíte nám rovněž se zbožím vrátit i poskytnuté dárky.

 

Podnikatel

Při nákupu jako podnikatel (tedy na IČO) nemáte u nákupu učiněného distančně, na rozdíl od spotřebitele, ze zákona právo vrátit zboží ve lhůtě 14 dnů. Zákon v tomto ohledu zvýhodňuje pouze spotřebitele.

Podnikatelům ale umožňujeme odstoupit od smlouvy za stejných podmínek jako spotřebiteli. Pokud jste tedy nakoupil jako podnikatel, můžete od nákupu odstoupit do 14 dnů podle pravidel uvedených výše.

 

V jakých případech může odstoupit od smlouvy levnenapajecizdroje.cz?

 

Odstoupení naší společností v případě chyby v ceně zboží

6.7. V případě chybného nacenění zboží, má levnenapajecizdroje.cz právo odstoupit od smlouvy. V takovém případě dojde z naší strany ke stornování objednávky, popřípadě k jinému vyrozumění, ze kterého bude patrné, že naše společnost od smlouvy odstupuje.

6.8. Pokud jste již zaplatili část kupní ceny zboží, bude vám tato částka vrácena zpět stejným způsobem nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po odstoupení od smlouvy naší společností

 

  1. Placení, vrácení peněz, fakturační údaje

7.1. Na našem e-shopu lze platit těmito způsoby. Pokud budete z jakéhokoli důvodu následně požadovat vrácení kupní ceny tohoto zboží, může být tato cena vrácena pouze v měně, která je uvedena na faktuře za toto zboží (zpravidla v českých korunách) a ve výši uvedené na faktuře.

7.2. Do doby úplného zaplacení kupní ceny je zboží stále ve vlastnictví naší společnosti (tzv. výhrada vlastnického práva).

7.3. Údaje na faktuře nelze bohužel po odeslání objednávky měnit.

7.4. K vrácení daně osobám ze třetích zemí při vývozu zboží za splnění podmínek zákona o DPH dochází bezhotovostně na účet zákazníka, pokud naše společnost nerozhodne o výplatě jiným způsobem. Důvodem preference bezhotovostní platby je nejen legislativa omezující platby v hotovosti, ale i omezení rizika praní špinavých peněz.

Vrácení peněz při odstoupení od smlouvy

7.5. Pokud odstoupíte od smlouvy nebo vám budou peněžní prostředky vraceny z jiného důvodu, vrátíme vám peníze stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali. Pokud však peníze nelze vrátit stejným způsobem, například jste platili hotově na pobočce, kurýrovi nebo došlo k expiraci vaší platební karty, odpovídáte za správnost údajů, které nám k vrácení poskytnete. Za správnost údajů odpovídáte i v případě, kdy jsme vám vyhověli a peníze vracíme jiným způsobem.

 

  1. Ceny

 

Veškeré naše ceny jsou konečné, v české měně (Kč) a včetně DPH. V ceně zboží není zahrnuta cena dopravy a případně dobírky, která se zobrazí až v poslední fázi tzv. košíku podle vašeho výběru. Ceny jsou zaokrouhlovány na celé koruny. Může nastat situace, kdy při objednání většího počtu zboží bude konečná cena nepatrně odlišná od původně uvedené. To může být způsobeno právě zaokrouhlováním cen.

 

Použití poukazů v rozporu s podmínkami

 

Dojde-li z vaší strany k použití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami, můžeme takovou smlouvu na základě dále popsaných podmínek prohlásit za neplatnou.

 

  1. Bezpečnost a ochrana informací

9.1. Ve věci ochrany a zpracování vašich údajů jako kupujícího ze strany levnenapajecizdroje.cz se použijí tyto Podmínky ochrany osobních údajů.

9.2. Na druhou strany vy jako kupující musíte chránit své přístupové údaje k zákaznickému účtu (zejm. hesla) a nikomu jinému je nesdělovat. Za zneužití vašeho přihlašovacího jména nebo hesla někým jiným nenese naše společnost odpovědnost. Dále nesmíte používat účet, jméno nebo heslo žádného jiného zákazníka.

  1. Závěrečná ustanovení

10.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

10.2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

10.3. Uzavřená smlouva je naší společností archivována v interním systému po dobu nejméně tří let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Zákazníkovi poskytne naše společnost přístup ke smlouvě v odůvodněných případech. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

10.4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 15. 5 .2023 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle naší společnosti.